Pracovné stretnutie na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta v Trebišove.

Projektoví manažéri nášho centra si 16. 6. 2017 boli pozrieť priestory Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta, ktorá bude žiadať o regionálny príspevok pre vybudovanie Centra regionálneho vzdelávania. Žiadosť bude zameraná na nákup technológií a rekonštrukciu priestorov. Regionálne centrum vzdelávania bude reagovať na požiadavky trhu práce v regióne prostredníctvom posilnenia praktického vzdelávania. CPRR TV, n.o. bude zabezpečovať metodickú podporu pri vypracovaní žiadosti o regionálny príspevok.

         

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *