Stretnutie členov Akčnej rady okresu Trebišov.

Dňa 24.08.2017 sa konalo stretnutie Akčnej rady okresu Trebišov, na ktorej sa jednohlasne schválilo zaradenie Geoparku Zemplín – Tokaj medzi aktivity v rámci Akčného plánu, Geopark prispeje k rozvoju turizmu v našom okrese, čím sa priamo aj nepriamo podporí zamestnanosť a zvýši sa kvalita života jeho obyvateľov.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *