Stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy a jeho expertným tímom.

Dňa 19.9.2017 sa v priestoroch Múzea a kultúrneho centra v Trebišove konalo stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy a jeho expertným tímom. Stretnutia sa zúčastnilo naše centrum, Rozvojová rada okresu Trebišov, zástupcovia podnikateľského sektora, zástupcovia Okresného úradu mesta Trebišov, zástupcovia škôl, starostovia, ako aj zástupcovia dotknutých ministerstiev. Na stretnutí sa odprezentoval súčasný stav plnenia Akčného plánu, s ním súvisiace pripravované legislatívne zmeny a vytýčili sa priority do konca roka 2017.

 

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *