Schválený regionálny príspevok

Spojenej škola na Kollárovej 17 v Sečovciach bol schválený regionálny príspevok vo výške 296 tisíc €. Lepšie podmienky na vzdelávanie, vďaka schválenému regionálnemu príspevku, poslúžia na vybudovanie regionálneho centra vzdelávania. Tento projekt je zameraný na modernizáciu technického a technologického vybavenia dielní slúžiacich pre odbory strojný mechanik a obrábač kovov. Vybavenie bude slúžiť nielen pre študentov školy, ale taktiež aj pre širšiu verejnosť na získanie rekvalifikácie z ÚPSVaR. Zmluva je podpísaná a s otvorením centier sa počíta začiatkom roka 2019.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *