Schválené žiadosti

Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
M. R. Štefánika 1161/184
075 01 Trebišov
Výška príspevku: 15 041 €
Dátum uzatvorenia zmluvy: 7.12. 2017
Dátum účinnosti: 9. 12. 2017
Číslo zmluvy: 963/2017

Odkaz na Centrálny register zmlúv


Obec Hrčeľ
Hlavná 200/30
076 15 Hrčeľ
Výška príspevku: 200 000 €
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21 .12. 2017
Dátum účinnosti: 22. 12. 2017
Číslo zmluvy: 827/2017

Odkaz na Centrálny register zmlúv


Súkromná stredná odborná škola DSA v Trebišove
Komenského 12
075 01 Trebišov
Výška príspevku: 140 458 €
Dátum uzatvorenia zmluvy: 19. 2. 2018
Dátum účinnosti: 20. 2. 2018
Číslo zmluvy: 1041/2017
Odkaz na Centrálny register zmlúv

 


PKCES s.r.o.​
Roľníckeho povstania 2303/1
075 01 Trebišov
Výška príspevku: 68 796 €
Dátum uzatvorenia zmluvy: 7. 3. 2018
Dátum účinnosti: 17. 3. 2018
Číslo zmluvy: 33/2018

Odkaz na Centrálny register zmlúv

 


HB – LaserCut s.r.o.
Kamenecká 241 
076 52 Strážne
Výška príspevku: 91 486,00 €
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12. 7. 2018
Dátum účinnosti: 13. 7. 2018
Číslo zmluvy: 92/2018

Odkaz na Centrálny register zmlúv


Thermostav s.r.o.
Staničná 8/12 
076 15 Veľaty
Výška príspevku: 144 838,00 €
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16. 11. 2018
Dátum účinnosti: 20. 11. 2018
Číslo zmluvy: 1003/2018

Odkaz na Centrálny register zmlúv