Výzva na predkladanie ŽoRP

V súčasnosti nie je vyhlásená výzva na predkladanie projektov financovaných a spolufinancovaných z regionálneho príspevku.

Pre aktuálne informácie navštívte stránku Okresného úradu Trebišov.