Výzva na predkladanie ŽoRP

Žiadateľ môže podať žiadosť o regionálny príspevok len na základe vyhlásenej výzvy, ktorú vyhlasuje Okresný úrad v Trebišove prostredníctvom svojej webovej stránky. V súčasnosti je vyhlásená výzva na predkladanie projektov financovaných a spolufinancovaných z regionálneho príspevku na rok 2020. Termín na podanie žiadosti je od 13. 08. 2019 do 16. 09. 2019. 

Pre aktuálne informácie navštívte stránku Okresného úradu Trebišov 

Ak máte k výzve nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať.