Dokumenty

Žiadosť o regionálny príspevok spolu s prílohami:

Subjekty sociálnej ekonomiky, ktoré sa uchádzajú o podporu z regionálneho príspevku sú povinné predložiť aj nasledovné dokumenty:

Ďalšie dôležité dokumenty pre žiadateľov: